Dom

Fotowoltaika – jak obliczyć opłacalność dla Twojej lokalizacji?

Fotowoltaika – jak obliczyć opłacalność dla Twojej lokalizacji?

 

teraz już możecie sprawdzić ilość padanego słońca wpisując własny adres na stronie, dzięki temu będziesz mógł ustalić czy instalacja fotowoltaiki jest dla Ciebie opłacalna i po jakim czasie przyniesie zwrot inwestycji. Istotnym czynnikiem na jaki należy zwrócić uwagę to ustawienie paneli względem padanego światła oraz ich kąt. Bez względu na to czy będą montowane na dachu czy jako urządzenie wolnostojące. Większość takich informacji uzyskasz na poniższej stronie:

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP

Na stronie znajdziecie informacje jak korzystać z interfejsu sieciowego PVGIS to aplikacja internetowa, która pozwala użytkownikowi uzyskać dane na temat promieniowania słonecznego i produkcji energii z systemu fotowoltaicznego (PV) w dowolnym miejscu w większości części świata. Korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne, bez żadnych ograniczeńo PVGIS do wykonywania obliczeń promieniowania słonecznego i produkcji energii w systemie PhotoVoltaic (PV) Fotowoltaika.

wykres-fotowoltaika

Krok 1

Klikając na mapę (możesz powiększać i poruszać się w zwykły sposób) lub Wpisując nazwę miejsca (miasto, ulica) w polu „Adres” pod mapą. Jeśli wybierzesz miejsce, w którym nie ma danych, po prawej stronie mapy pojawi się czerwony komunikat z napisem „Lokalizacja bez danych”.

Krok 2

Wybór rodzaju obliczenia Za pomocą PVGIS możesz wykonać kilka różnych rodzajów obliczeń. Wybierz typ, wybierając jedną z zakładek po prawej stronie mapy

Obecnie obliczenia, które można wykonać za pomocą PVGIS, to:

Wydajność PV podłączonego do sieci (Performance of grid-connected PV) Tutaj możesz obliczyć długoterminową średnią moc wyjściową z systemów PV podłączonych do sieci elektrycznej, aby wytworzona energia mogła być wykorzystywana lokalnie lub przesyłana do sieci. Działa to w przypadku stałych systemów fotowoltaicznych, w których moduły fotowoltaiki są montowane w stałej pozycji, na stojaku wolnostojącym lub na budynku.

Wydajność śledzenia systemów PV (Performance of tracking PV systems) Tutaj możesz obliczyć długoterminową średnią moc wyjściową z systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci, w których moduły są montowane na śledzeniu słońca, dzięki czemu moduły otrzymują więcej światła słonecznego.

Wydajność systemów PV poza siecią (Performance of off-grid PV systems)

Miesięczne promieniowanie (Monthly radiation) Dzięki temu narzędziu możesz uzyskać miesięczne dane dotyczące średniego promieniowania i temperatury dla każdego miesiąca w ciągu lat.

Codzienne promieniowanie (Daily radiation)

Godzinne promieniowanie (Hourly radiation) Godzinne obliczanie szeregów czasowych da ci tyle danych, że nie ma sensu próbować tworzyć wykresów danych.

TMY Narzędzie do generowania danych typowego roku meteorologicznego (TMY) promieniowania słonecznego

Uzyskiwanie wyników!

Dla każdego rodzaju obliczeń musisz podać informacje o rodzaju obliczeń, które chcesz wykonać. Gdy to zrobisz, możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy: Wyniki obliczeń można zobaczyć w postaci wykresów i liczb na stronie internetowej PVGIS. Wyniki pojawią się pod mapą i polami wprowadzania. Możesz pobrać obliczone dane w formacie CSV, odpowiednim do użycia z arkuszami kalkulacyjnymi i innym oprogramowaniem.

Korzystanie z informacji horyzontalnych

Obliczenia promieniowania słonecznego i / lub wydajności PV w PVGIS mogą wykorzystywać informacje o lokalnym horyzoncie do oszacowania efektów cieni z pobliskich wzgórz lub gór.

Nachylenie modułów PV

Jest to kąt modułów fotowoltaicznych w stosunku do płaszczyzny poziomej, dla zamocowania stałego (bez śledzenia). W niektórych zastosowaniach kąty nachylenia i azymutu będą już znane, na przykład jeśli moduły fotowoltaiczne mają być wbudowane w istniejący dach. Jeśli jednak masz możliwość wyboru nachylenia i / lub azymutu, PVGIS może również obliczyć dla ciebie optymalne wartości nachylenia i azymutu (zakładając stałe kąty dla całego roku).

panele fotowotaika nachylenie

 

Fotowoltaika czy to się zwróci?

Posiadając zestaw informacji pobranych ze strony wg naszej lokalizacji, jesteśmy w stanie otrzymać przybliżone informacje dotyczące nasłonecznienia a co za tym idzie oszacować stopę zwrotu inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Co to jest zużycie dziennie?

Jest to zużycie energii przez wszystkie urządzenia elektryczne podłączone do systemu w ciągu 24 godzin. Dzienne spożycie rozkłada się w sposób w ciągu dnia, co odpowiada typowemu zużyciu w domu, przy czym większość z nich spożywana jest wieczorem. Można znaleźć tutaj godzinową część zużycia zakładaną przez PVGIS.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

No products in the cart.